GENERHVERVELSE AF KØREKORT

BETINGET OG UBETINGET FRAKENDELSE AF KØREKORT:


Uanset om frakendelsen er betinget eller ubetinget, skal du bestå en kontrollerende prøve

(teoriprøve og praktisk prøve = køreprøve). 

En UBETINGET frakendelse betyder, at du mister førerretten, indtil du må begynde at generhverve.

Ved en BETINGET frakendelse, mister du ikke førerretten i generhvervelsesperioden - men må beholde kørekortet indtil, du består den kontrollerende prøve.

Såfremt du ikke består teoriprøven, frakendes du førerretten, indtil du har bestået den praktiske prøve!!!

DERFOR ER DET VIGTIGT, AT BESTÅ TEORIPRØVEN 1. GANG

- anbefalingen er derfor, at gennemføre et teoriforløb, for at kunne bestå teoriprøven.


For yderligere information vedr. det praktiske inden opstart, bedes du ringe til køreskolen 

på tlf. 533 533 28.KØRSELSFORBUD

Mister du dit kørekort indenfor de første 3 år efter du har erhvervet dit første kørekort,

bliver førerretten indraget omgående. Du må IKKE køre i generhvervelsesperioden.

Kravet er, at man SKAL deltage i et fastlagt undervisningsforløb, bestående af 8 teorilektioner og 8 kørelektioner. 


For yderligere information vedr. det praktiske inden opstart, bedes du ringe til køreskolen 

på tlf. 533 533 28.


PRISER ifbm. generhvervelse:

Teori – ubegrænset. indtil teoriprøven er bestået                                                4.000 kr.

Kørelektioner a' 45 min.                                                                                             540 kr.

Online teoribog og teoriprøver                                                                                300 kr.

    Prøvegebyr til Færdselsstyrelse                                                                               1000 kr.   

                              Leje af skolevogn til køreprøven                                                                               900 kr.                               evt. ANT kursus (alkohol/narko/trafik)                                                                     3200 kr.

                                Evt. bestilling af prøver v. Færdselsstyrelsen                                                             500 kr.