top of page

ALT DET PRAKTISKE

KONTAKT

Du er altid velkommen til at ringe eller sms'e på tlf. 533 533 28 hvis du har spørgsmål

– jeg svarer ikke telefonen, når jeg kører med elever, eller afholder teori – men jeg svarer altid sms, så snart jeg får tid. Læg gerne en besked på telefonsvareren, så ringer jeg tilbage til dig.

 

TILMELDING

Når du har tilmeldt dig et teoriforløb på hjemmesiden (Holdstart), sender jeg en bekræftelse på sms.

Heri fremgår, at du skal betale et depositum på 500,- kr., da jeg ved tilmelding booker manøvrebane til dig,

og reserverer plads til dig på holdet.

Depositum fratrækkes ved betaling af grundpakke - men tilbagebetales ikke ved frafald.

Når du har tilmeldt dig, har du booket en plads på holdet, hvorved pladsen ikke kan gives til andre,

og du hæfter derfor for betaling ved holdstart.

 

LÆGEERKLÆRING, PASFOTO, FØRSTEHJÆLPSKURSUS og evt. SAMTYKKEERKLÆRING

Du skal bestille tid ved din EGEN læge (det må ikke være en anden læge),

så du får en tid til lægeerklæring (motorattest) hurtigst muligt, og INDEN 4. teorigang.

Betalilng for lægeerklæring foregår direkte til lægen.

Pasfoto til dit kørekort skal være taget ved en fotograf, ellers godkender Borgerservice ikke billedet. 

Jeg bestiller førstehjælpskursus til dig, så det er booket ved holdstart - det foregår hos en anden kørelærer (Bobo), som er fantastisk sjov og underholdende samtidig med, at du får et rigtigt godt og lærerigt kursus ud af det.  

 

Senest ved 3. teorigang skal lægeerklæring og førstehjælpsbevis samt din ansøgning om kørekort (den får du af køreskolen) afleveres til din kørelærer, så køreskolen kan nå at få dine papirer godkendt på Borgerservice.

Ellers kan jeg ikke nå at få booket teoriprøve til dig i direkte forlængelse af teoriforløbet.

Erfaringsmæssigt er det sådan, at hvis en elev har været lang tid om at få afleveret sine papirer,

og dermed blevet sent godkendt ved Borgerservice –

kommer eleven til at have en periode uden teori, fra sidste teori og frem til teoriprøven -

og så er risikoen desværre ret stor for at dumpe... 

Derfor er det vigtigt, at papirerne bliver afleveret hurtigt til din kørelærer. 

Er du endnu ikke fyldt 18 år, skal du ligeledes aflevere en underskrevet samtykkeerklæring, hvor dine forældre giver lov til at tage kørekort, og at du indgår i en økonomisk aftale med køreskolen.

Alle papirer skal afleveres samlet – altså lægeerklæring, førstehjælpsbevis og ansøgning om kørekort samt evt. samtykkeerklæring.

 

START PÅ KØREKORT

Du skal møde op på køreskolen, på det hold du har tilmeldt dig til Holdstart. Et teoriforløb vil altid være samme ugedag som du har tilmeldt dig, og altid samme tidspunkt – så har du tilmeldt dig et mandagshold kl. 16.00, vil alle 8 teoriaftener være mandag kl. 16.00.

 

Teoriforløbet strækker sig over 8 uger (i alt 8 x teori, med mindre der er ferie eller helligdage), som er fordelt med 4 lektioner hver uge. 

 

Lynhold strækker sig over 3½ uger – se Holdstart, hvordan et sådan forløb er tilrettelagt.

 

Køreskolen er åben ca. 10-15 min. før teori starter – er du sulten, eller har du brug for at gå indenfor pga. vejret, har Skejby Centret mulighed for at tilbyde dig dette.

Bus nr. 1A, 6A og 15 kører lige til døren – bus nr. 117 og 118 holder 5 min. herfra på Randersvej.

 

Køreskolen tilbyder gratis kaffe, te, kakao og vand samt lidt sødt.

Du får ved start udleveret en mappe med informationer, ansøgning om kørekort og lektionsplaner.

 

Du får også at vide, hvilken dag der er booket manøvrebane og førstehjælpskursus til dig. 

TEORI ER VIGTIG
Undervisningen i teori er tavlebaseret holdundervisning, hvor dialog er i fokus, da alle lærer bedst på denne måde. 

Det er vigtigt at FORSTÅ teorien, så du efterfølgende kan omsætte teorien i praksis i bilen. 

Derfor er det vigtigt at teorien 'sidder fast' – så hvis der er noget du ikke helt kan huske, eller er usikker på efter teoriundervisningen, skal du gå hjem og læse grundigt op på dette, så du kan omsætte det i bilen i næste kørsel.

Et kørekortforløb er bygget således op, at du efter 3. teorigang skal ud at køre første gang - herefter skal du køre mellem hver teori, og derved skal du være skarp på teorien, da du skal kunne støtte dig til det, som du har lært – og genkende situationerne i trafikken :-)

 

Du må max. være fraværende i 4 teorilektioner, svarende til 1 gang, ellers skal du iflg. lovgivningen starte forfra.

KØRSEL I SKOLEVOGN

Vi aftaler alle de lovpligtige kørsler fra start, så du præcis ved, hvornår vi skal køre, hvilke dage og tidspunkt samt hvor vi starter og slutter kørslen.

Derved har du præcist overblik over alle kørsler, og du er SIKKER PÅ, at du får kørt mellem hver teori. Dette er DIN garanti for et hurtigt og veltilrettelagt forløb frem mod kørekortet.

 

Ligesom andre arbejdende mennesker ligger vores primære arbejdstid i dagtimerne. Som udgangspunkt kører vi mellem kl. 8 og kl. 16. Dog ikke mørkekørsel, der ligger om aftenen, når det er blevet mørkt.

Vi starter og slutter kørslerne ved køreskolen - men for at holde fravær fra skole/arbejde nede, tilbyder jeg at hente/bringe dig til køretime (i Århus), så vidt det er muligt, og hvis det er aftalt i god tid inden.

 

UDEBLIVELSE / AFLYSNING

Såfremt du ikke møder op til aftalt kørsel, bliver der første gang opkrævet for 1 lektion, 600,- kr.

Ved efterfølgende udeblivelser vil der blive opkrævet det fulde beløb for 2 lektioner, 1200,- kr.

Aflysning skal ske senest dagen før aftalt kørsel.

 

Depositum på 500 kr. sikrer dig en plads på holdet.

Derudover dækker det administrativt arbejde, bl.a. at booke manøvrebane samt udfærdige materiale ifbm. start.

Depositum modregnes i grundpakken - men tilbagebetales ikke, hvis man framelder sig. 
 

LOVPAKKE

Når du tilmelder dig til kørekort til kat. B (alm. bil) køber du en lovpakke til 14.995,- kr. (lynhold 15.995 kr.)

Lovpakken indeholder den undervisning, som du som minimum skal modtage, for at gå til køreprøve.

 

Lovpakken betales ved holdstart.

Beløbet kan evt. deles i 2 rater, hvor 1. rate betales senest 1 uge efter holdstart, og 2. rate betales 1 måned senere - dette kan aftales med køreskolen inden start.

På lynhold kan betaling IKKE deles i 2 rater.

Evt. ekstra kørsler samt leje af bil til køreprøven, skal være betalt inden køreprøven.

 

Lovpakken består af:

      29 teorilektioner a' 45 min. fordelt over 8 teorigange

      4 lektioner a' 45 min. på Manøvrebane

      16 lektioner a' 45 min. på vej 

      4 lektioner a' 45 min.på Køreteknisk Anlæg (glatbane)

 

De fleste har brug for lidt mere kørsel end minimumskravet, da man skal være selvkørende til køreprøven,

dvs. køre uden anvisninger fra kørelæreren. 

Ved køreprøven kører du også uden ”køreskole” skilte på bilen, så du ligner en almindelig billist i trafikken.
 

bottom of page